Geri Vulf prva je porodilja, koja ne samo da je bila svesna tokom čitave procedure carskog reza, već je vlastitim rukama izvadila svoje dve bebe iz stomaka